Gelişmiş Enerji Analizörü - DIRIS A40

Diris A40 tek fazlı ve üç fazlı devrelerde alçak gerilim ve orta gerilim tesislerinde kullanılan birçok elektriksel parametreyi ölçme yeteneğine sahip; aynı zamanda enerji kalite değerlerini de  ölçme ve izleme yeteneğine sahip pano tipi şebeke analizörüdür. Cihaz elektriksel parametrelerin izlenmesi ve raporlanmasına yönelik geliştirilmiştir.

Sunduğu Avantajlar

Kolay Yapılandırma
Konfigürasyon sihirbazı kullanıcıyı adım adım yönlendirerek kolay ve hızlı kurulum sağlar. Cihaz akım yönü ve bağlantı sırası hatalarını algılar ve düzeltir, bu özellik devreye alma süresini önemli ölçüde kısaltır.

Akıllı akım sensörleri
Akım sensörleri tak kullan şekilde dizayn edilmiştir. Sensörler sabit tip veya ayrılabilir tip seçilebildiği gibi yüksek akım değerlerinde Rogowski tip kullanılabilir. Bu özelliğiyle Diris A40 mevcut panolara hızlıca adapte edilebilir.

Bulut Bağlantısı
Standart ethernet çıkışı ve web server içeren yapısı ile IoT uygulamalarında kullanıma ve uzaktan yönetime uygundur.

IEC 61557-12 standardına uygun
PMD’ler (Performance metering & monitoring devices – Performans ölçüm ve izleme cihazları) için kullanıma girmiş bulunan IEC 61557-12 standardı ölçüm cihazlarının endüstriyel ortamlarda ve bina uygulamalarında gerekli kullanım şartlarına uygun olduğunu göstermektedir.

 

Standart ve Opsiyonel Ölçümler

Ölçümler
• Akımlar
– I1, I2, I3, In, Isistem
• Gerilimler ve frekans
– V1, V2, V3, VN, Vsistem, U12, U23, U31, Usistem, f
• Güçler
– P1, P2, P3, ΣP, Q1, Q2, Q3, ΣQ, S1, S2, S3, ΣS
– Tahmini güçler ΣP, ΣQ, ΣS
• Güç faktörü
– PF1, PF2, PF3, ΣPF
• Cos ϕ ve tanjant ϕ
– Faz başına anlık değerler

Eenrji Ölçümleri
• Aktif enerji : +/- kWh
• Reaktif enerji: +/- kvarh
• Görünür güç: kVAh
• Tarifelendirme (En fazla 8)
• Kullanım saati

Enerji Kalitesi
• Gerilim Dengesizliği
– Vdir, Vinv, Vhom, Udir, Uinv, Unba, Vnba, Vnb, Unb
• Akım Dengesizliği
– Idir, Iinv, Ihom, Inba, Inb
• Toplam Harmonik Bozunum
– Akımlar THDi1, THDi2, THDi3,THDiN, TDDI
– Faz-Nötr gerilimi  THDv1, THDv2, THDv3
– Faz-faz gerilimi THDu12, THDu23, THDu31
• 63. Dereceye kadar tekil harmonikler
– Akımlar: I1h, I2h, I3h, INh
– Faz-Nötr gerilimi  : V1h, V2h, V3h
– Faz-faz gerilimi: U12h, U23h, U31h
• Olay Kaydı
– Gerilim çökmesi, kesintiler ve gerilim şişmesi
– Kfactor ve Crest factor
• EN 50160’a uygun olay raporu

Şalterlerin izlenmesi

• Yardımcı kontak bilgisi izlenmesi
• Trip alarmlarının raporlanması
• Açma kapama sayıları

Yük eğrileri ve geçmiş kayıtlar (En fazla 130 günlük)

• Aktif, reaktif ve görünür güç
• Akım, gerilimler ve frekans

Alarmlar

• Tüm elektriksel değer ve olaylara ya da kontak durumuna bağlanabilen alarmlar, istenirse bunların lojik kombinasyonları
• Olayların zaman etiketleri

Haberleşme

• DIRIS A-40 RS485 Modbus standarttır.
• DIRIS A-40 Ethernet Modbus
• DIRIS A-40 PROFIBUS DPV1

Giriş/Çıkış

• 3 dijital giriş
– Girişler için gerilim harici veya doğrudan Diris A40’tan sağlanabilir.
– Fonksiyon : şalter konumu, pals sayıcı veya akışkan ölçümü için senkronizasyon tetikleme
• 2 dijital çıkış
– Fonksiyon : Kulanda, enerjiye oranlı pals çıkışı yük atma veya alarm