Çok İşlevli Enerji Analizörleri - DIRIS A-80
Ölçüm + Kaçak Akım İzleme - boyut 96x96 mm

Diris A80 alçak gerilim ve orta gerilim tesislerinde kullanılan birçok elektriksel parametreyi ölçme yeteneğine sahip; aynı zamanda TN-S ve TT nötr sistemlerinde kaçak akım izleme işlevini de yerine getiren pano tipi şebeke analizörüdür. Ölçülen değerlerin tamamı ve cihazın ayarları ekranı üzerinden izlenebilir, olay kaydı yapılabilir.

Sağladığı Avantajlar

Diris A80, 4 kadranda enerji ölçümü yapabilen, akım ve gerilim harmoniklerini gösterebilen, olay kaydı yapabilen, kaçak akım hatalarını izleyen ve haberleşme özelliklerine sahip bir cihazdır.

EN 50160 Standardına Uygunluk
EN 50160 elektrik tesislerinde güç kalitesi ile ilgili standarttır, Diris A80 bu standarda uygun olarak gerilim olaylarını kayıt altına alır.

IEC 61557-12 Standardına Uygunluk
IEC 61557-12 elektrik dağıtım şebekelerinde elektriksel değerlerin ölçüm ve izlemesi  amacıyla kullanılan Performans İzleme Cihazları (PMD) için oluşturulmuş bir standarttır. Bu standarta uygunluk cihaz ölçüm performansının üst  düzeyde olduğunun ve  mekanik ve çevresel şartlara dayanabildiğinin göstergesidir. (EMC, sıcaklık, vb.).

Cihaz Yazılımı
İstendiğinde Webserver özellikli Ethernet haberleşme modülü kullanılarak uzak izleme yapılabilir ve yük eğrileri ayrıca bir yazılım gerekmeksizin dışarı aktarılabilir.