Kiralık Alan Enerji Tüketiminin Faturalanması
TimoSys Kiralık Alan Sayaç Izleme ve Faturalama Sistemleri

İzleme ve faturalama sisteminde temel prensip tek ana sayaç üzerinden aboneliği olan tesislerin tüketim bedellerinin kiralık alanlara o dönemlere ait gerçek tüketimleri oranında pay edilmesidir. Bunu gerçekleştirmek için ortak ve kiralık alanlara yerleştirilen enerji sayaçlarından tüketim bilgileri anlık toplanır ve bir veri tabanında belli aralıklarla kayıt altına alınır. Bu kayıt işlemi şebeke ve jeneratör tüketimleri için ayrı ayrı yapılır. İstenirse aynı sisteme mekanik sayaç tüketimleri de dahil edilebilir. Su ve kalorimetre tüketimleri de izlemeye alınabilir ve dönem sonunda faturalama yapılır. Faturalama tarihleri esnek bırakılmıştır, kullanıcı tarafından seçilen 2 tarih aralığında tüketim görüntülenebilir. Veri tabanına kayıt sıklığı artırılarak gün içindeki saatlik tüketimler de takip edilebilir. Tüketim bedellerinin ön ödeme şeklinde uygulanması isteniyorsa Ön Ödemeli Sistemler ile ilgili yazılım seçeneğimizi inceleyiniz.