FIPRES – Yangın/Aşırı Isınmaya karşı önleyici ürünler

Aşırı ısınmış noktaları tehlikeli bir durum oluşmadan çok öncesinde algılar, hasardan doğacak kayıplar ve hayati tehlikeden kaçınılmasını sağlar.
SCADA üzerinden 24/7 izlemeye olanak verir.
Mevcut ekipman veya panoya kolayca uygulanabilir.
Patentli ve emniyetli bir çözümdür, kullanım ömrü 10 yıldır.

Sorunun Tanımı
Her yıl elektrik donanımı nedeniyle çıkan yangınlar büyük zararlara yol açmakta ve üretimin aksamasına neden olmaktadır. Bazı vakalarda insan hayatını tehlikeye sokan durumlar ortaya çıkmaktadır. Genelde bu yangınlara elektriksel hatalar neden olmaktadır. AG ve OG pano ve teçhizatta terminal ve bara bağlantıları (Özellikle saha tarafından gelen kablo bağlantıları) ve bunlarda oluşan gevşemeler elektrik sistemi kaynaklı hataların büyük çoğunluğunu oluşturur. Gevşemenin nedeni montaj sırasında yanlış sıkma torku uygulanması veya panonun ya da cihazın zaman içinde titreşime maruz kalması olabilir. Kontak problemi ortaya çıkaran bir diğer neden ise sıcaklık değişimleridir. Akım artışına bağlı ısınma ve akımın düşmesiyle kontağın soğuması kontağın genleşip daralmasına dolayısıyla gevşemesine neden olur. Yeteri kadar sıkılmamış bir kontak bağlantısı mekanik dayanım sağlasa dahi elektriksel ve termik olarak güvenilir olmayabilir:

 1. Bağlantı gevşediği anda ilgili noktada direnç artar. Bunun nedeni  busbar ile kablo pabucu örneğinde olduğu gibi temas etmesi gereken kontak yüzeyine iyi oturmamasıdır. Sonuç olarak kontak noktasında ısı artışı meydana gelir.
 2. Direncin yükselmesine bağlı ısı artışı oksidasyon sürecini hızlandırır (yüksek sıcaklıkta oksidasyon daha hızlıdır).
 3. Oksidasyon kontak yüzeyinde bir tabaka oluşturur, bunun direnci metal malzemenin direncine oranla çok yüksektir.
 4. Açığa çıkan ısıl sürüklenme kontak arızasına bağlı hatalara veya pano içinde yangın çıkmasına neden olur.

 

Isı artış senaryosu aşağıdaki gibi gelişir:

FIPRES. Nasıl Çalışıyor?
Elektrik panolarında istenmeyen ısı artışlarının erken safhada algılanması elektrik arızaları oluşmadan aylar öncesinde engellenmesini sağlar, ekipmanın zarar görmeden uzun ömürlü kullanılmasına olanak verir. Bu temel prensipten hareketle AG ve OG elektrik panolarında kullanılmak üzere FIPRES çözümü geliştirilmiştir.

FIPRES çözümünün ana ürünü elektrik ekipmanı veya busbar üzerine yapıştırılan sıcaklığa duyarlı ikaz etiketleridir (rFPT). Etiketler üzerinde belli bir sıcaklığa ulaşıldığında silinemeyecek biçimde siyahlaşan noktalar bulunur. Sıcaklık değeri aktivasyon sıcaklığını geçtiğinde etiket içindeki gaz yayılır ve bu gaz pano içine yerleştirilen sensör (FPA) tarafından algılanır. Gaz, sensör tarafından algılandığında cihaz kuru kontak olarak açma yapmak üzere alarm sinyalini yollar aynı zamanda seri haberleşme hattından SCADA sistemine alarmı iletir.

Termal kamera ile kontrol metotu ile karşılaştırma
Kontak bağlantılarının düzenli olarak kontrolü, bazı noktalara erişim sağlanamaması ve kontrol gerektiren çok sayıda pano olması ve kontrol anında arıza durumunu yaratan şartların bulunmaması nedeniyle istenen sonucu vermeyebilir. En sık uygulanan yöntem – programlı olarak infrared termal kamera ile denetlemenin dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Sürekli devrededir
 • Kilitli veya mühürlü panolarda kullanıma uygundur
 • Uygulanan noktalar aynı anda kontrol edilmektedir
 • İnsan hatasından etkilenmez
 • Denetim yalnızca kamera ile kontrol anında yapılabilir
 • Kilitli veya mühürlü panolara erişilemez (ex-proof veya enerji kesilemeyen OG bölümler)
 • Denetim anında yük değeri düşük seviyelerde olduğundan sorunlu nokta görüntülenemez
 • İnsan hatasına açıktır
 • Canlı elektrik panolarının denetimi personel için riskli olabilir

Yangın Önleme Sistemi
FIPRES dökümanını buradan indirebilirsiniz.