● EAE KNX IP router linye ya da omurga kuplörü olarak kullanılabilir ve üst tarafta KNXnet/IP ve alt tarafta TP KNX bus hattı arasında veri bağlantısı sağlar. Ayrıca bağlantılı linyeler arasındaki elektrik izolasyonunu da sağlar.

● EAE KNX IP Router tünelleme ve routing cihazıdır. IP router tünelleme protokolü sayesinde devreye alma ve hat izlemek için ETS’ye bağlantı noktaları oluşturur. (Aynı anda 4 KNXnet/IP bağlantısı oluşturmak mümkündür.)

● Cihazı IP adresi DHCP sunucusu ya da manual kon gürasyon ile verilebilir.

● Cihazdaki buton sayesinde hızlı tanı için ltre tablosunu ETS parametrelerini yeniden kon güre etmeden kapatmak mümkündür.

● Çalışma durumlarını tanımlama için detaylı bilgi 6 led ile gösterilmiştir.

● Cihaz iki ayrı KNX kurulumuna bağlanabilmeyi mümkün kılar ve yerel ağ ile farklı hatlar arasında telegramların iletilmesini sağlar.

● Cihaz ltre tablosundaki ayarlara göre KNX hattı ve IP ortamı arasındaki telegramları bloklayabilir ya da iletebilir.