● KNX panolarında bulunan çok sayıda LED ve butonun tek bir cihaz ile kullanılabilmesini sağlar.

● 16 adet giriş ve 16 adet çıkış kanalına sahiptir.

● Cihaz harici besleme kaynağına ihtiyaç duymaz. (Çıkışların sürülmesi istenirse harici besleme kullanılmalıdır.)

● Tüm kanallar ETS parametreleri üzerinden istenen çalışma şekline göre programlanabilir.

– 16 giriş kanalı aşağıdaki fonksiyonları tetikleyebilir.
– Anahtarlama
– Dimleme
– Perde Kontrolü
– Değer Gönderme
– Sahne Kontrolü
– Darbe Sayıcı