Kullanım Alanları
Ön ödemeli modül sistemleri ticaret merkezleri ve alış veriş merkezlerinde bina yönetimlerine, müşterilerine sattıkları elektrik, su veya ısıtma bedelini peşin olarak tahsil etmeye olanak tanımaktadır. Sayaç okuma, faturalama, fatura dağıtım, tahsilat ve ödeme takibi faaliyetlerine gerek kalmadığı için işletme maliyetlerini önemli oranda düşürmektedir.

Genel Özellikler
Ön ödemeli modül sistemi, elektrik sayaçlarına olduğu gibi su sayaçları gibi mekanik sayaçlara da uyarlanabilmektedir. Ön ödeme modülü seri haberleşme üzerinden sayaçtan tüketim değerini almakta ve kontör değerini buna uygun olarak işlemektedir.
Kredi yetersiz olduğunda modül kesme sinyali vererek giriş şalterine açma kumandası veya motorlu vanaya kumanda vererek kesme yapar. Sistem; uzaktan yükleme yapılarak çalıştırılabildiği gibi modül üzerinden USB çubuk ile manuel yükleme yaparak da çalıştırılabilir.

Çalışma Modları
Ön ödemeli modül sistemi, şantiye/operatör onay modu, otomatik mod, yazılım üzerinden kontrol modu şeklinde çalışabilir.
Şantiye/Operatör onay modu
Kontör miktarı kredi limitinin altına düştüğünde yazılım ekranında ilgili sayaç sembolünün yanında önce kredi az, daha sonra kontör bitti ikazı belirir.
Kiracı kontör yüklemesini zamanında yapmadığı taktirde, yazılım ekranındaki sayaç sembolünün yanında kredi bitti ikazı belirir. Bu durumda kiracının enerjisi kesilebilir hale gelecektir. Yetkili operatör kiracının enerjisini kesmek istediğinde ikonu tıklar açılan pencereden açma işlemini yapabilir. Tüm bu işlemler işletmenin belirleyeceği yazılımda şifreleri girilerek yapılır.

Otomatik mod
Kontör miktarı kredi limitinin altına düştüğünde yazılım ekranında ilgili sayaç sembolünün yanında önce kredi az, daha sonra kontör bitti ikazı belirir. Kiracı kontör yüklemesini zamanında yapmadığı taktirde, sistem otomatik olarak kiracının enerjisini keser.

Yazılım üzerinden kontrol modu
Yazılım üzerinden veya kontör yükleme kartı ile kontör durumuna bakılmaksınız enerji kesme ve verme işlevine izin verilir.

Merkezi İzleme Yazılımı üzerinden izlenen parametreler :
Merkezi izleme yazılımı ile elektrik sayacı üzerinden ölçülen parametreler şunlardır:
A-) Elektrik sayacı
a-) Faz akımları ( üç faz için ayrı ölçüm )
b-) Faz gerilimleri ( üç faz için ayrı ölçüm )
c-) Güç ölçümü ( aktif ve reaktif )
d-) Frekans
e-) Güç faktörü ( cos Ø )
f-) Aktif ve Reaktif Enerji ölçümü ( şebeke ve Jeneratör ayrı olmak üzere )
Toplamda sayaç üzerindeki 14 farklı değerin merkezi izleme yazılımı ile takibi yapılır.

B-) Ön Ödeme Modülü
a-) Toplam yüklenen kontör miktarı
b-) Kalan kontör miktarı
c-) En son yüklenen kontör miktarı
d-) En son kontör yükleme tarihi
e-) Her sayaç için ayrı ayrı tanımlanan uyarı kontör limiti
f-) Ön ödeme çalışma modu seçilebilir ( Şantiye modu, Otomatik mod ve Uzaktan kumanda modu)
g-) Her modül üzerindeki 2 giriş ve 2 röle çıkışının durumu

C-) Su sayacı
a-) Su tüketimi m³

D-) Kalorimetre
a-) Isıtma ve Soğutma tüketimi kWh