Oda kontrol ünitesi RCU 2018 farklı oda düzenlerinde olabilen otel odaları, hastaneler, rezidans ve apartman daireleri için bir hepsi bir arada ürün olarak tasarlanmıştır.


• Oda kontrol ünitesi odada kullanılabilecek tüm elektrik tesisatı uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılar ve aşağıdaki fonksiyonları tek başına gerçekleştirebilir.

– Aydınlatma anahtarlaması
– Yük anahtarlaması
– AC/DC perde kontrolü
– Fankoil (2&3 valfli ) kontrolü
– Kuru kontak girişleri

• RCU2018’de 20x16A röle çıkışı bulunur . Bu çıkışlar 5 bağımsız çıkış kanalı olarak gruplanır. Her bir kanal aşağıdaki farklı çalışma modlarına konfigüre edilebilir.

– Anahtarlama çıkışı x4
– AC perde x2
– DC perde x1
– 2’li valf x2
– 3’lü valf x1

• EN 60 669 standartına göre floresan lamba yüklerini anahtarlamasının yanında rezistif ve indüktif yükleri de anahtarlayabilir. (16A- 20AX/C-Load). Anahtarlama cihazı gibi aşağıdaki fonksiyonları sağlayabilir.

– Merdiven fonksiyonu
– Harici Lojik
– Dahili Lojik
– İşlem Zamanı
– Öncelik Fonksiyonu
– Eşik Fonksiyonu
– Süpürme Fonksiyonu

• Cihazda 18 bağımsız giriş kanalı bulunur. Giriş kanalları evrensel arabirim gibi aşağıdaki fonskiyonları gerçekleştirebilir.

– Anahtarlama
– Dim kontrol
– Perde Kontrolü
– Değer ve Öncelik Gönderme
– Sahne Kontrolü
– Darbe Sayıcı