Citect yazılımı içerdiği yaklaşık 150 değişik driver ile yaygın kullanımda olan çok sayıda cihazla haberleşme yeteneğine sahiptir. Bu şekilde seri haberleşen ölçüm cihazları, kontrol chazları, uzak I/O üniteleri ve PLC’ler ile bağlantı kurulabilmektedir.

Scada yazılımı mevcut yazılım veya sistem donanımında değişikliğe gitmeden proje ölçeğinin büyümesine veya küçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde yeni bir kontrol bilgisayarı veya operatör paneli eklenip projede önceden hazırlanmış I/O bilgisini kullanması sağlanır.

Scada grafikleri dikdörtgen, elips, düz çizgi, serbest çizgi gibi basit geometrik objeler, semboller ve metin seçeneklerinden oluşmaktadır. Tüm bu objelere özellikler atayarak tesisinizdeki değişkenlere uygun olarak hareket veya renk değişiklikleri tanımlayabilirsiniz. Böylece dinamik ve gerçekçi sayfalar oluşturmak mümkün.

Etkili bir alarm yönetim sistemi hataların teşhisi ve çabukça kontrol altına alınmasını sağlar. Citect alarmları I/O cihazları ile ilişkilendirerek zaman etiketiyle kayıt altına alır.

Her değişken kayıt altına alınıp izleme için grafiğe taşınabilir. Bu şekilde ilgili değişkenin zaman içindeki hareketleri gözlenir. Trend oluştururken numune alma süresi 10 milisaniyeden 24 saate kadar belirlenebilir.

Raporlar periyodik veya talep üzerine oluşturulur. İstendiği takdirde bir olaya bağlamak da mümkündür. Rapor text veya HTML olarak farklı formatlarda üretilebilir.