TimoSys E-4 Ethernet -RS 485 dönüştürücü

• 10 / 100M otomatik algılamalı Ethernet
• RS-485’i destekleyen 4 seri port
• Soket modları: TCP sunucusu / TCP istemcisi / UDP / Gerçek COM
• Windows yardımcı programı ile yapılandırma
• 2 kV izolasyon koruması
• -40 ila 75 ° C çalışma sıcaklığı aralığı
4 cihaza kadar ağ bağlantısı imkanı
Tımosys-E4 cihaz sunucuları, mevcut seri cihazlarınızı sadece temel konfigürasyon ile ağınıza bağlamanıza olanak tanır. Bir Ethernet ağına en fazla dört seri cihazı bağlayabilir. Seri ve Ethernet ara yüzleri arasındaki veri aktarımı iki yönlüdür. Port cihaz sunucularını kullanarak, sadece mevcut donanım yatırımınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki ağ genişlemesine de izin verir. Hem seri cihazlarınızın yönetimini merkezileştirebilir hem de yönetim ana bilgisayarlarını ağ üzerinden dağıtabilirsiniz.

Haberleşme Arayüzleri
COM1,2,3,4 RS-485 (D1,2,3,4+, D1,2,3,4-)
Ethernet Port 10BASE-T NE2000 uyumlu Ethernet Kontrolör

COM Port Şekilleri
Data bit : 7, 8
Parity : Even, Odd, None
Stop bit : 1
Baud Rate : 115200 bps Max.

LED Ekran
System LED Indicator : Var

Boyutlar
E4 : 72mm x 72mm x 33mm
Çalışma Sıcaklığı : -25°C to +75°C
Muhafaza Sıcaklığı -40°C to +80°C

Güç ve Besleme
Ters polarite koruması : Var
Besleme Gerilim : +10 to +30V/DC (non-regulated)

Sipariş Numarası : TIMOSYS-E4

[:en]

TimoSys E-4 Ethernet -RS 485 converter

• 10/100M auto-sensing Ethernet
• 4 serial ports supporting RS-485
• Socket modes: TCP server/TCP client/UDP/Real COM
• Configure via Windows utility
• 2 kV isolation protection
• -40 to 75°C operating temperature range
Network-Readiness for up to Four Serial Devices
Tımosys-E4 device servers can conveniently and transparently connect up to four serial devices to an Ethernet network, allowing you to network your existing serial devices with only basic
conf iguration. Data transmission between the serial and Ethernet interfaces is bi-directional. By using Port device servers, you not only protect your current hardware investment, but also allow for future network expansion. You can both centralize the management of your serial devices and distribute management hosts over the network.
Communication Interface
COM1, 2, 3, 4 RS-485 (D1, 2, 3,4 + D1, 2, 3, 4-)

COM Port Formats
Data bit : 7, 8
Parity : Even, Odd, None
Stop bit : 1
Baud Rate : 115200 bps Max.

LED Display
System LED Indicator : Yes

Dimensions
E4 : 72mm x 72mm x 33mm

Operating Environment
Operating Temperature :-25°C to +75°C
Storage Temperature : -40°C to +80°C

Power
Protection : Power reverse polarity protection
Required Supply Voltage : +10 to +30V/DC (non-regulated)

Order Number  : TIMOSYS-E4

[:]