● ETS3/ETS4/ETS5 ile konfigüre edilebilen 8 adet bağımsız kanala sahiptir.

● EN 60 669 standartına göre floresan lamba yüklerini anahtarlamasının yanında rezistif ve indüktif yükleri de anahtarlayabilir. (16A- 20AX/C-Load)

● Her kanal, cihaz üzerinden manuel olarak kontrol edilebilir.

● Harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz.

● Gerilimin gitmesi ve gelmesi durumları ETS parametreleri ile ayarlanabilir.

● Aşağıdaki fonksiyonlar ayrı ayrı her kanal için tanımlanabilir.- Merdiven fonksiyonu – Harici Lojik – Dâhili Lojik – Öncelik Fonksiyonu – Eşik Fonksiyonu – İşlem Zamanı – Süpürme Fonksiyonu